Preprečevanje lažnih alarmov

Deset navodil za preprečevanje lažnih alarmov

  1. Z alarmnimi sistemi lahko upravljajo samo usposobljene osebe. Če niste prepričani, da delate prav, poglejte v navodila za uporabo ali se o tem posvetujte z našimi tehniki oziroma s tehnikom podjetja, ki vam je alarmni sistem vgradilo.
  2. Preden zapustite varovane prostore se prepričajte, da so vsa okna in vrata zaprta. Edini način, da se o tem prepričamo in se izognemo nepotrebnim lažnim alarmom, je obhod tehnično varovanih območij.
  3. Prepričajte se, da javljalne naprave niso ovirane. To velja predvsem za vse vrste infra rdečih in drugih prostorskih javljalnikov. Preverite, da javljalniki niso zakriti z zavesami, kupi papirjev in drugimi ovirami, ki bi lahko vplivale na njihovo delovanje.
  4. Ne nameščajte virov toplote, gibanja oziroma  zvoka v varovano območje brez posveta s podjetjem, ki vzdržuje vaš alarmni sistem.
  5. Vedno upoštevajte navodila o vhodno – izhodnih postopkih. Ne dovolite vstopa skozi noben drug vhod, razen vnaprej dogovorjenega. Pred vstopom pomislite, če še poznate šifro  za izključitev alarmnega sistema.
  6. Pri vstopu na hitro preverite brezhibnost tipkovnice in takoj izključite alarmni sistem!  Če ste naredili napako in se je sprožil alarm, takoj pokličite v dežurni center in z dogovorjenim geslom prekličite intervencijo.
  7. O vsaki spremembi v varovanih območjih, ki bi lahko vplivala na brezhibno delovanje alarmnega sistema, obvestite podjetje, ki vzdržuje vaš alarmni sistem. Nepooblaščenim osebam ne smete dovoliti posegov v vaš alarmni sistem.
  8. Z alarmnim sistemom ravnajte pazljivo. V primeru poškodb ožičenja in drugih elementov sistema, takoj obvestite dežurni center in vzdrževalca alarmnega sistema.
  9. V primeru lažnega alarma pazljivo preglejte celoten alarmni sistem in si zapišite možne vzroke za napako. O svojih opažanjih se pogovorite s serviserjem.
  10. Skrbite za redno vzdrževanje alarmnega sistema.

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)