Varnost Ljubljana

Varovanje zaupajte strokovnjakom!

cenik 17

TV – tehnično varovanje
1 prenos protivlomnega alarma v sistemu do treh senzorjev in pripravljenost mobilne ekipe na intervencijo od 25,00 €/mesec naprej
2 vsak dodaten senzor v sistemu protivlomnega prenosa alarma 2,00 €/mesec
3 prenos dodatnega alarma v kombinaciji s protivlomnim alarmom (protipožarni, lom stekel) na vsak dodaten sensor 3,00 €/mesec
4 izvedba intervencije do razdalje 15 km od VNC 18,00 €/intervencijo
5 dodatek na pripravljenost mobilne ekipe varnostnikov za takojšnjo intervencijo pri razdalji več kot 15 km od VNC 0,36 €/km
6 reševanje iz dvigal 30,00 €/h
7 namerna sprožitev alarma 250,00 €/intervencijo

FV – fizično varovanje
1 storitev izvajanja fizičnega varovanja 9,50 €/h
2 izredno fizično varovanje (zavarovanje kraja nezgode, kriminalnega dejanja, preprečevanje prehoda za določen termin) /odvisno od zahtevnosti/ od 14,00 €/h naprej

PVD – prevoz in varovanje denarja
1 varovanje denarja 1.razreda z enim varnostnikom in prevoz do 5 km 6,00 €/prevzem
2 varovanje denarja 2.razreda in prevoz do 5 km z dvema varnostnikoma 12,00 €/prevzem
3 dodatek za prevoz in varovanje v nočnem času med 23:00 in 5:00 uro za varovanje denarja 1. razreda z enim varnostnikom 2,00 €/prevzem
4 dodatek za prevoz in varovanje v nočnem času med 23:00 in 5:00 uro za varovanje denarja 2. razreda z dvema varnostnikoma 4,00 €/prevzem
5 faktor razdalje od VNC 0,36 €/km

OV – obhodno varovanje
1 MANJ ZAHTEVEN OBHOD: vrednost obhoda do oddaljenosti 15 km od VNC 7,00 €/obhod
2 ZAHTEVEN OBHOD: vrednost obhoda do oddaljenosti 15 km od VNC 10,00 €/obhod
3 faktor razdalje od VNC 0,37 €/km

TEHNIKA – montaža
1 montaža – zahtevna dela 26,00 €/h
2 montaža – manj zahtevna dela 22,00 €/h
3 vrednost delavca med prevozom do mesta montaže 6,00 €/h
4 kilometrina 0,37 €/km

Cene so brez DDV. Cenik velja od 01.01.2017

Comments are currently closed.