Varnost Ljubljana

Varovanje zaupajte strokovnjakom!

Minimalna plača 2010

Zakon o minimalni plači (ZMinP) je bil sprejet v Uradnem listu RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010 in je stopil v veljavo 1.3.2010. Naše podjejte je z reprezentativnim sindikatom sklenilo sporazum o postopnem dvigu minimalne plače, v skladu z zakonom 10. člena 1. odstavka. Sporazum je bil nujen za zaposlene ter obstoj podjetja.  Inšperektoratu za delo smo posredovali naš sporazum o postopnem dvigu minimalne plače.

Moj kometar si lahko ogledate na TV Dnevnik, 4.2.2010 @ 12:30

Marko Žagar

direktor

Varnost Ljubljana varovanje d.o.o.