Varnost Ljubljana

Varovanje zaupajte strokovnjakom!

Kako do znanja, ki ga potrebuje varnostnik ali varnostnica

1. Če želite postati varnostnik oziroma varnostnica morate najprej opraviti izpit za nacionalno poklicno kvalifikacijo ali krajše NPK.

Ta izpit lahko opravite pri:

Čas – varnostno izobraževanje
zavod Karnika
center za poslovno usposabljanje
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

Potrebna znananja za pridobitev NPK varnostnik/varnostnica

Izpitna vprašanja NPK varnostnik/varnostnica

Usposabljanja – MNZ

2. Ko ste uspešno opravili izpit, boste pridobili  NPK certifikat. S tem certifikatom in ostalimi obveznimi dokumenti, ki jih morate izpolniti svojo dokumentacijo pošljete na spodnji naslov MNZ-ja. Ta postopek za vas lahko ureja tudi podjetje pri katerem se boste zaposlili.

Postopek pridobitve službene izkaznice za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja

Prosilec/ka izpolni in podpiše vlogo za službeno izkaznico, privolitev, da sme organ iz uradnih evidenc pridobiti podatke o odsotnosti zadržkov javnega reda in varnostne zadržke, ter soglasje in vprašalnik za osnovno varnostno preverjanje. Skupaj  s prilogami jih pošlje na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebna varstva, občinska redarstva in
druge oblike samovarovanja
Štefanova 2
1501 LJUBLJANA

Tel: 01 428 54 09, fax: 01 428 55 15, szv.mnz(at)gov.si

Več informacij o varovanju – vir MNZ.

Seznam imetnikov licenc – vir MNZ.

Izdaja izkaznic za zasebno varovanje.

3. Ko varnostnik oziroma varnostnica pridobi službeno izkaznico, lahko nastopi z delom pri varnostnih službah. Če vas zanima delo v našem podjetju stopite v kontakt z nami.

Varnost Ljubljana – varovanje d.o.o.
Staničeva 41, 1000 Ljubljana
vlv@varnostljubljana.si
t: 01 431 02 58, f: 01 43 22 213

Oglejte si tudi delo varnostnika Jureta.