Varnost Ljubljana

Varovanje zaupajte strokovnjakom!

Preoblikovanje delniške družbe Varnost Ljubljana d.d.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je skupščina delniške družbe Varnost Ljubljana, družba za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.d., Trg OF 13, Ljubljana, sprejela sklep o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, in sicer Varnost Ljubljana, družba za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.o.o., z novim sedežem na naslovu Staničeva 41, Ljubljana. Davčna številka, matična številka ter IBAN ostajajo nespremenjeni.

Varnost Ljubljana, d.o.o., Staničeva 41, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 18312292
Matična številka: 5174490000
IBAN: SI56 0510 0801 0534 483 odprt pri Abanka d.d.
IBAN: SI56 0267 7025 9757 630 odprt pri NLB d.d.

17. skupščina Varnost Ljubljana d.d.

Na podlagi 19. člena statuta družbe VARNOST LJUBLJANA, družba za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.d. Ljubljana, Trg OF 13, Ljubljana

 sklicujem

 17. SKUPŠČINO VARNOST LJUBLJANA, D.D.

ki bo dne 30.8.2013 ob 8. uri

v poslovnih prostorih družbe na naslovu v Ljubljani, Staničeva ul. 41

Read the rest of this entry »