Varnost Ljubljana

Varovanje zaupajte strokovnjakom!

zgodovina

Varnost Ljubljana, d.d. je eno najstarejših podjetij za varovanje premoženja v državi. Za nami je takorekoč več kot štirideset let uspešnega dela. Takratna skupščina  LR Slovenije je 08.01.1958 ustanovila delovno organizacijo Varnost s sedežem v Ljubljani na Krekovem trgu 10. Podjetje je v začetku delovalo samo v Ljubljani, predvsem v Centru in za Bežigradom. Prvi čuvaji so varovali delovne organizacije, zapirali trgovine in izložbena okna in opravljali obhode po pomembnejših objektih.
S 01.01.1961 je začel uradno poslovati poseben sektor Bežigrad, ki je s sprejetjem zakona o združenem delu postal TOZD Varnost Bežigrad. V sestavi DO Varnost je deloval vse do konca leta 1989. Od 01.01.1990 dalje je Podjetje za varovanje premoženja Varnost Bežigrad p.o. s sedežem na Staničevi 41 v Ljubljani samostojno.
Med prvimi smo 23.06.1995, leto po izidu Zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja prejeli licenco za fizično varovanje, saj sta Zbornica in Ministrstvo za notranje zadeve ocenila, da izpolnjujejmo za to vse pogoje. Prav tako smo dobili tudi licenco za tehnično varovanje in odločbo o podelitvi pooblastila za opravljanje požarnega varovanja.
Po lastninskem preoblikovanju v skladu z veljavnimi predpisi in Zakonom o gospodarskih družbah smo se 12.12.996 registrirali kot delniška družba, ki se je dne 11.11.1999 na predlog skupščine d.d. preimenovala v Varnost Ljubljana, d.d.
S 01.07.2003 je sledila reorganizacija v smislu izvajanja storitev po dejavnostih v tri hčerinske družbe. Ena izmed teh je bila tudi Varnost Rival, d.o.o, ki je opravljala storitve varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju do januarja 2006, ko se je zaradi večje prepoznavnosti na tržišču preimenovala v sedanjo Varnost Ljubljana varovanje d.o.o.

 

Comments are currently closed.